Hieronder staan een serie instanties in onze voedingssupplementen branche, hier kunt u eventueel informatie opzoeken of nakijken:
voedingscentrum

Voedingscentrum : Is een website waar u veel algemene informatie kunt vinden over vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen. Welke doseringen u nodig bent op dagelijkse basis en veel informatie over voedingswaarden in voeding.


ceg

Centrum voor ethiek en gezondheid/: Het Centrum voor Ethiek en gezondheid een officiele website van de overheid met veel nieuws en informatie over wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van gezondheid en voedingssupplementen. Ook kunt u hier veel informatie vinden over het beleid van gezondheidsregelateerde zaken.

gezondheidsraad

Gezondheidsraad: De gezondheidsraad is een officiele instantie die informatie geeft over voeding en gezondheid. Het is een instantie die voedingsadviezen geeft en opstelt en adviseerd wat Nederlanders dagelijks moeten eten. Veel informatie over doseringen van voedingsstoffen die mensen nodig zijn.rivm

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Dit overheidsorgaan is verantwoordelijk voor het uitvoeren van langelijke preventie- en screeniingsprogramma's ter verbetering en behoud van de volksgezondheid.nvwa

Nieuwe voeding en waren autoriteit: Is de controleur van voeding en waren in Nederland. De instantie controleert de kwaliteit en veiligheid van voeding en waren en legt zo nodig boetes op bij het overtreden van de Nederlandse wetgeving op dit gebied.